תחרות פנינה זלצמן לפסנתרנים צעירים מספר 6

הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשינויים, ביטולים ותוספות, אשר יתעדכנו באתר במידה ויהיו.