תחרות פנינה זלצמן לפסנתרנים צעירים מספר 7

קטגוריה ג׳ - גילאי 15-19
קטגוריה א׳ - עד גיל 12
מתמודדים

בקטגוריה זו שלושה שלבים:

שלב ראשון - אורכו בין 12 ל 15 דקות. בחירת התכנית חופשית, ועליה להיות מורכבת ממוסיקה לפסנתר סולו מתקופות שונות ומסגנונות שונים.

שלב שני - לשלב זה יעלו עד 7 מתמודדים.

תכנית של 20 עד 30 דקות, המורכבת מיצירה מהתקופה הרומנטית, ובנוסף תכנית חופשית לפסנתר סולו מתקופות שונות ומסגנונות שונים.

אין לנגן יצירות שנוגנו בשלב הראשון.

שלב הגמר - לשלב זה יעלו עד 3 מועמדים.

התכנית בשלב זה הינה נגינת פרק ראשון או פרקים שני ושלישי מתוך קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מהתקופות: קלאסית, רומנטית או בת זמננו.

קטגוריה ד׳ - גילאי 19-25

בקטגוריה זו שלושה שלבים:

שלב ראשון - אורכו בין 12 ל 15 דקות. בחירת התכנית חופשית, ועליה להיות מורכבת ממוסיקה לפסנתר סולו מתקופות שונות ומסגנונות שונים.

שלב שני - לשלב זה יעלו עד 7 מתמודדים.

תכנית של 20 עד 30 דקות, המורכבת מיצירה מהתקופה הרומנטית, ובנוסף תכנית חופשית לפסנתר סולו מתקופות שונות ומסגנונות שונים.

אין לנגן יצירות שנוגנו בשלב הראשון.

שלב הגמר - לשלב זה יעלו עד 3 מועמדים.

התכנית בשלב זה הינה נגינת פרק ראשון או פרקים שני ושלישי מתוך קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מהתקופות: קלאסית, רומנטית או בת זמננו.

בקטגוריה זו שלב אחד בלבד שאורכו 10-15 דקות. בחירת התכנית חופשית, אך חובה לנגן יצירה מהתקופה הרומנטית ולהיות מורכבת ממוסיקה לפסנתר סולו מתקופות שונות ומסגנונות שונים.

קטגוריה ב׳ - גילאי 12-15

התחרות פתוחה לנגני פסנתר תושבי ישראל וסטודנטים הלומדים בישראל, ומתחלקת ל-4 קטגוריות גיל:

קטגוריה א׳ עד גיל 12

קטגוריה ב׳ גילאים 12 - 15

קטגוריה ג׳ גילאים 15 - 19

קטגוריה ד׳ גילאים 19 - 25

גיל המתמודד יקבע על פי יום התחרות

בקטגוריה זו שלב אחד בלבד שאורכו 10-15 דקות. בחירת התכנית חופשית, אך חובה לנגן יצירה מהתקופה הרומנטית ולהיות מורכבת ממוסיקה לפסנתר סולו מתקופות שונות ומסגנונות שונים.

הערות כלליות
  1. לצוות השופטים הזכות להפסיק את נגינתו של המתחרה, לפי הבנתו.

  2. במקרה של יחסי מורה-תלמיד בין שופט למתחרה, לא ייתן אותו שופט ציון למתחרה.

  3. ניתן לשנות את תכנית הנגינה עד ה 01.01.19 במייל התחרות. השינוי מותנה באישור הנהלת התחרות.

  4. התחרות תהיה פתוחה לקהל הרחב בכל שלביה.

  5. להנהלת התחרות ניתנת הזכות לצלם או להקליט את המתחרים ולפרסמם במידת הצורך.

  6. מועמד רשאי להשתתף בקטגורית גיל גבוהה מגילו, אך רק בקטגוריה אחת.

נוהל הרשמה

יש למלא את טופס ההרשמה באינטרנט.

כמו כן, יש לשלוח באמצעות אי מייל לכתובת  competitionkfarsaba@gmail.com:

  1. צילום תעודת זהות או ספח תעודת זהות של ההורים.
  2. דמי הרשמה: יש לבצע העברה בנקאית בסך 180 ₪  לחשבון החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפ"ס בע"מ, בנק דיסקונט סניף 054, ח-ן 77678. לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח את האישור.

 

דמי ההרשמה לא יוחזרו במידה של ביטול השתתפות.

 תאריך אחרון להרשמה לתחרות - 20.12.18 

הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשינויים, ביטולים ותוספות, אשר יתעדכנו באתר במידה ויהיו.