פנה אלינו

פרטי התקשרות

הקונסרבטוריון כפר סבא

״תחרות נושפים כפר סבא מספר 5״

רח׳ ירושלים 35, כפר סבא, 44396

competitionkfarsaba@gmail.com

09-7640740/1

הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשינויים, ביטולים ותוספות, אשר יתעדכנו באתר במידה ויהיו.