תקנון התחרות והרשמה

ההרשמה נסגרה!

קטגוריה ג׳ - גילאי 15-19
קטגוריה א׳ - עד גיל 12
מתמודדים

בקטגוריה זו שלושה שלבים:

שלב ראשון - תכנית שאורכה 12 עד 15 דק'. על התכנית לכלול יצירות לפסנתר סולו מתקופות שונות וסגנונות שונים.  

שלב שני - לשלב זה יעלו עד 8 מועמדים.

תכנית שאורכה 20 עד 30 דק'. על התכנית לכלול יצירות לפסנתר סולו מתקופות שונות וסגנונות שונים, כאשר חובה לכלול יצירה מהתקופה הרומנטית.  

אין לנגן יצירות שנוגנו בשלב הראשון.

שלב הגמר - לשלב זה יעלו עד 4 מועמדים.

פרק ראשון או פרקים שני ושלישי מתוך קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מהתקופות: קלאסית, רומנטית או בת זמננו.

* במידה והקונצ'רטו בן ארבעה פרקים – יש לנגן שני פרקים רצופים.

קטגוריה ד׳ - גילאי 19-25

בקטגוריה זו שלושה שלבים:

שלב ראשון - תכנית שאורכה 12 עד 15 דק'. על התכנית לכלול יצירות לפסנתר סולו מתקופות שונות וסגנונות שונים. 

שלב שני - לשלב זה יעלו עד 8 מועמדים.

תכנית שאורכה 20 עד 30 דק'. על התכנית לכלול יצירות לפסנתר סולו מתקופות שונות וסגנונות שונים, כאשר חובה לכלול יצירה מהתקופה הרומנטית.  

אין לנגן יצירות שנוגנו בשלב הראשון.

שלב הגמר - לשלב זה יעלו עד 4 מועמדים.

קונצ'רטו לפסנתר במלואו מהתקופות: קלאסית, רומנטית או בת זמננו.

בקטגוריות אלו שלב אחד בלבד שאורכו 10 עד 15 דקות. על התכנית לכלול יצירות לפסנתר סולו מתקופות שונות וסגנונות שונים, כאשר חובה לכלול יצירה מהתקופה הרומנטית.

קטגוריה ב׳ - גילאי 12-15

בקטגוריות אלו שלב אחד בלבד שאורכו 10 עד 15 דקות. על התכנית לכלול יצירות לפסנתר סולו מתקופות שונות וסגנונות שונים, כאשר חובה לכלול יצירה מהתקופה הרומנטית.  

הערות כלליות
  1. לצוות השופטים הזכות להפסיק את נגינתו של המתחרה, לפי הבנתו.

  2. במקרה של יחסי מורה - תלמיד בין השופט למתחרה, לא ייתן אותו שופט ציון למתחרה.

  3. ניתן לשנות את תכנית הנגינה עד ה-25/1/21 במייל התחרות.

  4. התחרות תהיה פתוחה לקהל הרחב בכל שלביה בהתאם להנחיות התו הסגול.

  5. להנהלת התחרות ניתנת הזכות לצלם, להקליט ולפרסם את כל שלבי התחרות.

  6. מועמד רשאי להשתתף בקטגוריית גיל גבוהה מגילו, אך בכל מקרה רק בקטגוריית גיל אחת.

  7. השופטים רשאים להחליט על פרס רביעי או פרסי עידוד בהתאם לרמת הביצוע.

  8. כל שלבי התחרות יתקיימו בהתאם להנחיות התו הסגול.

התחרות פתוחה לנגני פסנתר תושבי ישראל או תושבי חוץ שלומדים בישראל ומחולקת לארבע קטגוריות גיל:

קטגוריה א׳ עד גיל 12

קטגוריה ב׳ גילאים 12 - 15

קטגוריה ג׳ גילאים 15 - 19

קטגוריה ד׳ גילאים 19 - 26

גיל המתמודד יקבע על פי יום התחרות.

נוהל הרשמה

יש למלא את טופס ההרשמה באינטרנט.

דמי ההרשמה יוחזרו עקב ביטול השתתפות מסיבות הקשורות לנגיף הקורונה.

 תאריך אחרון להרשמה לתחרות - 10.01.2021 

 כל פעילויות התחרות תתבצענה בהתאם לתקני התו הסגול ולהנחיות משרד הבריאות.